Wie zijn wij?

Een stichting voor iedereen

Op ZAMZAMCharity zet zich in voor een betere wereld door het ondersteunen van de minderbedeelde medemens, het uitdelen van voedselpakketten, maaltijden en schoolspullen, het aanleggen van waterputten, het bouwen van scholen, weeshuizen, ziekenhuizen, moskeeën en andere gebouwen. Dit kan alleen met de donaties van onze donateurs.  

Wij proberen een bijdrage te leveren aan alle soorten humanitaire problemen over de hele wereld 🌍 

Helpende handen

Op alle mogelijke manieren zullen wij ons inzetten om hulpverlening aan de armen, hulpbehoevenden of mensen in nood te leveren. 

Onze visie

ZAMZAMcharity streeft ernaar de bereikbaarheid van drinkwater te vergroten overal op de wereld door zoveel mogelijk waterputten aan te leggen. Zij vindt dat iedereen het recht heeft op schoon drinkwater. Daarnaast streeft zij ernaar alle armen, wezen en hulpbehoevenden te voorzien in primaire levensbehoeften door zoveel mogelijk mensen te voorzien van maaltijden en voedselpakketten. Zij streeft zij naar het verduurzamen en het onafhankelijk maken van mensen in ontwikkelingslanden door het opstarten van projecten en het onderwijzen van de bevolking. De islam vormt steevast het vertrekpunt en inspiratiebron van ZAMZAMcharity. In haar werk houdt ZAMZAMcharity zich aan het neutraliteitsbeginsel. ZAMZAMcharity mengt zich dus niet in politieke, economische of religieuze conflicten.

Onze missie

ZAMZAMcharity is een non-profit organisatie die zich inzet voor een betere wereld. Wij proberen een bijdrage te leveren aan alle soorten humanitaire problemen over de hele wereld. Op alle mogelijke manieren zullen wij ons inzetten om hulpverlening aan de armen, hulpbehoevenden of mensen in nood te leveren. Wij bieden hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht, d.m.v.:

Het zorgen voor de bereikbaarheid van schoon drinkwater.
Het steunen van de (weder)opbouw van levensgemeenschappen.
Het bevorderen van duurzame ontwikkeling op het gebied van onderwijs, medische zorg, voeding, water en inkomsten genererende activiteiten.

Ons vertrekpunt

De islam vormt steevast het vertrekpunt en inspiratiebron van ZAMZAMcharity. Wij willen de mensen uitnodigen naar het geloof doormiddel van dawah werk. Een initiatief dat wij zijn begonnen is het geven van gratis Nederlands vertaalde Korans, via de website “www.GratisKoran.nl”. De website “GratisKoran.nl” is een onderdeel van stichting ZAMZAMcharity. De islam vormt steevast het vertrekpunt en inspiratiebron van ZAMZAMcharity, waarbij de Koran de basis vormt voor het geloof. Met deze gedachte is het initiatief in het leven geroepen, om iedereen de mogelijkheid te geven om de Islam op de best mogelijke manier te bestuderen

Waarom doneren bij ZAMZAMcharity?

ZAMZAMcharity hanteert een 100% policy, dat houdt in dat het volledige bedrag dat je doneert terecht komt bij de mensen in nood. Wij zijn een non-profitorganisatie en maken geen winst, wij betalen alle onkosten zelf. Sterker nog, vrijwel altijd leggen wij geld bij om jouw gift te realiseren.

Wij zijn een stichting zonder grenzen. Inmiddels hebben wij projecten uitgevoerd in meer dan 40 landen, 29% van de wereld. We zijn actief in verschillende continenten en voeren daar allerlei projecten uit. 

Onze jaarverslagen worden elk jaar op de site geplaatst onder jaarverslagen. Hiermee bieden wij u inzichten in alle inkomsten en uitgaven, van alle donaties die wij ontvangen en alle projecten die wij uitvoeren.

78

vrijwilligers

61

Projecten

€733.278

Totale donaties