Wij zetten ons in voor

een betere wereld voor iedereen!

Wij streven ernaar zoveel mogelijk waterputten aan te leggen in de wereld. Op die manier zorgen wij ervoor dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater. Wij hebben inmiddels al 15.000 waterputten aangelegd. 

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat een man aan de Profeet ﷺ vroeg: “Welke (daden en handeling in) islam is het beste?” De Profeet ﷺ antwoordde: “Om (de armen) te voeden en om degenen die je kent en niet kent te groeten.” Sahieh Al-Bukhaarie 12

Sadaqa

Wij proberen een bijdrage te leveren aan allerlei humanitaire problemen over de hele wereld. We zullen op alle mogelijke manieren werken om hulp te bieden aan de armen, behoeftigen of mensen in nood. Wij bieden hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht.

100% Policy

ZAMZAMcharity hanteert een 100% donatie beleid, wat betekent dat het volledige bedrag dat u doneert naar mensen in nood gaat. Wij zijn een non-profit organisatie en maken geen winst, wij betalen alle kosten zelf. Daarnaast hebben wij geen personeel of bedrijfspand en dus ook geen hoge onkosten. Met jouw donatie kunnen wij ons inzetten voor een betere wereld!

Projecten

ZAMZAMcharity is actief in meer dan 45% van de wereld landen, met het uitdelen van voedselpakketten en het aanleggen van waterputten. Bekijk hier al onze projecten waar u een bijdrage aan kunt leveren.

Een stichting

voor iedereen

Onze motivatie bron is ons geloof; de Islam. Wij zijn geïnspireerd door onder andere Ali Banat’s verhaal. Hij keerde de wereldse verlangens de rug toe en zette zich in voor anderen. Net als Ali vinden wij ook dat iedereen het recht heeft op schoon drinkwater en streven wij ernaar alle armen, wezen en hulpbehoevenden te voorzien in primaire levensbehoeften. Wij bieden hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht.

Help de armen in het wereldse leven

en laat hun dua jou helpen in het hiernamaals!

17.500 voedselpakketten

15.000 waterputten

8000 gratis Korans

Dankzij jullie donaties hebben we inmiddels al meer dan €2.500.000 mogen uitgeven aan liefdadigheid, Djazak’allah!

Onze inzamelingen

projects

Weeshuis

Help ons met het bouwen van een weeshuis. Met uw donatie kunnen wij een weeshuis realiseren voor een dorp. Het weeshuis zal voor 40 tot 50 kinderen plek bieden.

GratisKoran.nl

Help ons gratis Nederlands vertaalde Korans te verspreiden in Nederland en België. Met uw donatie draagt u bij aan het verspreiden van de boodschap van Allah.

Zakat

Doneer hier je Zakat al maal voor het afgelopen islamitische kalenderjaar.

Weeskind

Help ons met het ondersteunen van weeskinderen in verschillende landen, waaronder Guinee, Pakistan, Marokko en Tanzania.

Sponsor een weeskind

Voor maar €360 per jaar

Wij hebben sinds februari 2020 charity

werk verricht in 45% van de wereld