De Profeet ﷺ heeft gezegd: "De beste liefdadigheid
is het geven van drinkwater."

Doneren

Wij proberen een bijdrage te leveren aan alle soorten humanitaire problemen over de hele wereld. Op alle mogelijke manieren zullen wij ons inzetten om hulpverlening aan de armen, hulpbehoevenden of mensen in nood te leveren. Wij bieden hulp aan iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht. 

100% Policy

ZAMZAMcharity hanteert een 100% policy, dat houdt in dat het volledige bedrag dat je doneert terecht komt bij de mensen in nood. Wij zijn een non-profitorganisatie en maken geen winst, wij betalen alle onkosten zelf. Met jouw donatie kunnen wij ons inzetten voor een betere wereld!  

Projecten

ZAMZAMcharity werkt op verschillende manieren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de armen en hulpbehoevenden in de samenleving, zowel door het bieden van noodhulp en (weder)opbouw als door het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Wij zetten ons in voor een betere wereld voor iedereen!

Wij streven ernaar overal op de wereld zoveel mogelijk waterputten aan te leggen. Inmiddels hebben we al 9000 waterputten kunnen aanleggen. Wij vinden dat iedereen het recht heeft op schoon drinkwater! 

‘Abdullah Ibn ‘Umar levert over dat een man aan de Profeet ﷺ vroeg: “Welke (daden en handeling in) islam is het beste?” De Profeet ﷺ antwoordde: “Om (de armen) te voeden en om degenen die je kent en niet kent te groeten.” Sahieh Al-Bukhaarie 12

Statistieken

8250 voedselpakketten

14.000 Waterputten

6000 gratis Korans

Een stichting voor iedereen

ZAMZAMcharity zet zich in voor een beter wereld door het ondersteunen van de minderbedeelde medemens.

Onze lopende projecten

Moskee

Help ons met het bouwen van moskeeën in India. Met uw donatie kunnen wij een hele moskee realiseren in het noorden van India. De moskee zal plek bieden voor 150 personen. 

 

YouTube
kanaal

Help ons met het maken, bewerken en ondertitelen van islamitische YouTube video’s. ZAMZAMcharity is als stichting actief op YouTube met het kanaal ZAMZAMChannel. Met uw donatie kan dawah content gecreëerd worden waar potentieel miljoenen mensen naar kijken. 

GratisKoran

Help ons met het uitdelen van gratis Korans in Nederland, België en Duitsland aan niet-moslims. Met uw donatie draagt u bij aan het verspreiden van de boodschap van Allah in Europa. De Korans worden via onze website ‘www.gratiskoran.nl’ op aanvraag verstuurd naar geïnteresseerden. 

Zakaat

Wij hebben sinds februari 2020 charity werk gedaan in 45% van de wereld.