Eid ul Adha

De inzameling is afgelopen. 
Alhamdoelillah! 
Wij hebben het maximaal aantal offers die beschikbaar zijn bereikt.